Hoogsensitiviteit is een onderwerp dat steeds meer in belangstelling komt. Hoogsensitieve mensen en kinderen worden ook wel aangeduid met de term HSP'er. In feite is hun zenuwstelsel gevoeliger voor zintuigelijke prikkels en innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen, onder meer door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Zij heeft de term HSP geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit bestond al veel langer, maar Elaine Aron heeft het onder aandacht gebracht van het grote publiek door middel van haar boeken.

Wist u dat 15-20% van de bevolking Hoogsensitief zou zijn; iets minder dan 1:5 mensen.