Edelstenen

Mineraliën edelstenen: 
De wetenschap van de helende mineraliën stenen is een zachtaardige manier van geneeskunde, die energie van de stenen gebruikt om het evenwicht in het organisme te herstellen en te harmoniëren. De wetenschap van de helende mineraliën stenen heeft onder andere invloed op zeven lichaamsdelen, die ook wel de chakras (energiecentrales) genoemd worden en waardoor de energetische uitwisseling plaats vindt.

De stenen met mineraliën hebben trillingen en eigenschappen die ertoe leiden dat lichamelijke en geestelijke spanningen opgelost kunnen worden. Als men helende mineraliën stenen op de chakras legt of als sieraad draagt, hebben ze de eigenschap de organen van het respectievelijke chakra te ontspannen.

De wetenschap van helende mineraliën stenen maakt gebruik van deze energie van de stenen om lichaam, geest en ziel in samenklank te brengen. Niet alleen op lichamelijk gebied maar ook op psychologisch en geestelijk vlak dragen helende mineraliën stenen ertoe bij dat blokkades van de chakra, die door emoties worden veroorzaakt, opgelost worden,doordat men zich van deze blokkades bewust wordt.